Naredne sedmice konferencija o energetskoj efikasnosti – početak obnove zgrade RGGF-a?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli uz podršku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 13. novembra organizovat će konferenciju ”Energetska efikasnost kao element održive tranzicije energetskog sektora”.

Konferencija bi trebala biti polazna tačka za rješavanje problema koje Rudarsko geološko građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli ima, a koji se tiče zgrade ove visokoškolske ustanove. Izgrađena je 1958. godine i od tada do danas nije vršena njena obnova. Kako navode na Fakultetu, otežano im je odvijanje nastavnog procesa, a da je stanje loše potvrđeno je Elaboratom o energetskoj efikasnosti iz novembra 2016. godine. Bit će to primjer i na Konferenciji, kada će se govoriti šta i kako treba činiti da bi naša zemlja bila među energetski učinkovitijim državama.

”Totalni su nam gubici energije i zato stoga apelujem ovom prilikom i na Univerzitet i na vladajuće strukture u TK da konačno pomognu sanaciju ove zgrade, da bi se mogao normalno odvijati nastavni proces na jednoj ovakvoj visokoškolskoj ustanovi koja je okosnica postanka Univerziteta u Tuzli”, kaže prof. dr. Nedim Suljić, organizator Konferencije.

Kompletan projekat obnove zgrade prema Elaboratu iznosi 560 hiljada KM. Dio su već uradili iz vlastitih izvora, dio će biti uređen iz sredstava Vlade TK, a za ostatak vjeruju da će pronaći sredstva kako bi završili cjelokupnu obnovu.

”Ono što ostaje to je ovaj sjeverni dio završetak zgrade, to očekujemo od Univerziteta u Tuzli jer raspolažu sa sredstvima za ove namjene, da do Nove godine završe taj dio, a ostatak kada je u pitanju energetska efikasnost solarna ćelija, kompletan dio da bi se totalno smanjili gubici i da imali 0 KM za struju se planira iz sredstava Njemačke, UNDP-a i USAID-a”, navodi prof. dr. Kemal Gutić, dekan Rudarsko geološko građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Upravo su ove međunarodne organizacije i institucije dale podršku Konferenciji ”Energetska efikasnost kao element održive tranzicije energetskog sektora” i čiji predstavnici će biti prisutni. Pored njih, konferencija će okupiti brojne stručnjake iz oblasti građevinarstva iz zemlje i regije, te eksperte za kvalitet zraka i klimatske promjene. Govora će između ostalog biti i o Strategiji obnove zgrada u BiH.

”2018. godine donesena je dugoročna obnova svih javnih zgrada u zemljama Evropske unije što kod nas nije slučaj. Nadam se da će ova Konferencija koju podržava država gdje je resorno ministarstvo stala uz RGGF, da se konačno krene sa pozitivnim razvojem u BiH”, ističe prof. Suljić.

Da Bosna i Hercegovina kasni u odnosi na zemlje Evropske unije, pokazuje podatak da je još 2010. godine donijet zakonski okvir prema kome je potrošnja energije odnosno emisija ugljendioksida nulta, a u našoj zemlji do danas nema takvih zakonskih odredbi, o čemu će se govoriti na najavljenoj Konferenciji koja će biti održana u srijedu 13. novembra u Amfiteatru Rektorata Univerziteta u Tuzli.