Naredne sedmice u Tuzli seminar o ekološkim principima uzgoja hrane

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U okviru projekta ”Dijaspora za razvoj”, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, kojim se nastoji ojačati uloga bh dijaspore u razvojnim procesima Bosne i Hercegovine, podržana je lokalna inicijativa Grada Tuzla pod nazivom ”Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore”, a na osnovu Sporazuma zaključenog između Grada Tuzla i UNDP-a.

U četvrtak 21. februara u 10 sati u prostorijama Poljoprivredne zadruge ”Agropromet” u Tuzli bit će održan  seminar o ekološkim principima uzgoja hrane.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe, mlade osobe i nezaposleni, kao i poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzla, koji su zainteresovani za proizvodnju paprika i drugog povrća na principima organske i ekološke poljoprivredne proizvodnje, da dođu na seminar.