Nastavak aktivnosti na zaštiti bh. poljoprivrede od štetnih organizama

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom, nastavlja sa aktivnostima i konkretnim mjerama na zaštiti poljoprivrednih proizvođača od štetnih organizama u našoj zemlji.

Bez preventivne akcije i kontrole, brojna poljoprivredna dobra mogu se naći na udaru, zbog čega iz Uprave pozivaju javnost na partnerstvo u podizanju svijesti o potencijalnim prijetnjama po bh. poljoprivredu. – USAID/Sweden FARMA II nastavlja sa potporom i saradnjom sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja. Trenutno zajedno radimo na procjeni devet štetnih organizama, koji se ne nalaze na listi štetnih organizama, te za koje želimo utvrditi da li su prisutni u BiH i da li predstavljaju opasnost za poljoprivrednike, piše Fena. Riječ je o organizmima koji su izolirani kao uzročnici različitih slučajeva ugrožavanja bilja u drugim zemljama. Ukoliko se adekvatne mjere kontrole ne uspostave, isti mogu ugroziti i plantaže u BiH –  poručuju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

Organizatori pozivaju proizvođače, prerađivače, uvoznike i distributere bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata da se prijave za učešće na obuci o temi „Rješavanje prijetnji od štetnih organizama u BiH“ čiji će domaćini biti Federalni agromediteranski zavod u Mostaru (18.2. u 11.00 sati), Federalni zavod za popljoprivredu u Sarajevu (19.2. u 11.00 sati) i Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske u Banjoj Luci (20.2. u 11.00 sati).

– Karantenska lista štetnih organizama predstavlja spisak potencijalno štetnih organizama za lokalnu poljoprivredu, ali koji do ovog trenutka nisu uočeni u BiH. Podići svijest, kako proizvođača, tako i predstavnika institucija koji direktno djeluju na zaštiti zdravlja bilja, izuzetno je važno kako
bi se ovi organizmi blagovremeno prepoznali u slučaju njihove pojave. Napadi pojedinih štetnih organizama o kojima govorimo se broje u milionima dolara štete, zbog čega je važna pripravnost“, pojašnjavaju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

– Planiramo uraditi smjernice koje će osigurati adekvatno uzorkovanje biljnog materijala prilikom uvoza, u svrhu rane detekcije prisustva štetnih organizama. I konačno, kroz treninge koji će se održati u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu, želimo upoznati predstavnike institucija, ali i proizvođače, o samim štetnim organizmima, njihovoj biologiji, te načinima širenja i suzbijanja istih. U cijelom ovom procesu, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja ima ključnu ulogu i njihovi napori već daju rezultate u pravom smjeru – dodaju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.