Nastavak školovanja za djecu s poteškoćama u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla moći će se ubuduće profesionalno osposobljavati i nakon 16. godine.

Ovo je omogućeno izmjenama zakona o osnivanju zavoda, a trebalo bi se početi primjenjivati od naredne školske godine, javlja BHRT.

Skupština Tuzlanskog kantona je, na posljednjoj sjednici, usvojila izmjene Zakona o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. Time će učenicima sa umjerenim, težim i teškim intelektualnim poteškoćama starijim od 16 godina, a koji ne mogu nastaviti daljnje školovanje, biti omogućeno da se, u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, do svoje 21. godine osposobe za najjednostavnija zanimanja, prenio je državni javni servis.

 „Posebnim programom koje donosi ministarstvo, a koje će raditi zajedno sa strukom i sa samim zavodom, dakle donijeće se evo u nekakvom najkraćem roku tako da vlada kao vlada će da uradi, odnosno da napravi nekakve pretpostavke koje su, prije svega, evo infrastrukturnog tipa da bi evo, nadamo se već od naredne školske godine mogli da krenemo sa ovim.“ – istakla je Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Nisu potrebne velike izmjene u planu i programu rada kako bi bila započeta realizacija planiranog u što će biti uključeni i nastavnici i roditelji.

„Predviđa i edukaciju roditelja, staratelja kroz pružanje savjetodavnog rada sa zadacima, takođe edukaciju nastavnika i stručnih saradnika redovnih osnovnih i srednjih škola u saradnji sa Pedagoškim zavodom, kao i stručna podrška i saradnja sa redovnim i srednjim školama u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju.“ – saopštava Amela Čehajić, Zavod za obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju

Nastavak profesionalnog osposobljavanja od posebnog je značaja za djecu i roditelje, koji nemaju ili neće imati izbor u daljnjem obrazovanju djeteta. Sedin Hotović već devet godina dovodi sina u Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

„Meni kao roditelju predstavlja puno toga. Znajući njegovo ponašanje od prve godine kako je krenuo u ovu ustanovu koju sreću, radost, zadovoljstvo on doživljaje iako ne priča, ali iskazuje svoju ljubav prema ovoj ustanovi. Samo jednim pogledom kad dođemo blizu ove kapije to su osmijeh, to je radost, to se ne može platiti ničim.“ – priča Sedin Hotović, roditelj.

Nastavak profesionalnog osposobljavanja podrazumijevat će procjenu sposobnosti svakog učenika. Osim za sticanje novih vještina, bitan segment predstavlja i socijalizacija, koja će na ovaj način biti omogućena.