Nastavlja se projekat zatvaranja kolektivnih centara u FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Do 2022. svi objekti kolektivnog stanovanja u kojima borave izbjegle i raseljene osobe trebali bi biti zatvoreni, a korisnicima obezbjeđen drugi smještaj. Tako će i 18 porodica iz kolektivnih naselja na području Sapne dobiti dom u stambeno – poslovnom objektu za socijalno stanovanje čija izgradnja je počela prije nekoliko dana.

„Vrijednost projekta je 1,2 miliona konvertibilnih maraka. Oko milion konvertibilnih maraka su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope. Preostali dio je općina kroz upotrebne dozvole i obezbjeđenje zemljišta“, izjavio je Nisvet Mujanović, pomoćnik Federalnog minstra za izbjegle i raseljene osobe.

Osim nadležnog federalnog ministrastva, bitnu ulogu u realizaciji projekta koji vodi zatvaranju kolektivnih centara ima i Kantonalno ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe. Osim identifikacije i verifikacije korisnika ovo ministarstvo nakon sklapanja ugovora sa lokalnom zajednicom pomaže u subvencioniranju stanarina.

„Stanovanje u tim objektima nije skupo, ali da bi bilo održivo plaća se otprilike 0,80 pfeninga do marke po kvadratu, a to neko mora da snese. To je je jedan naš vid doprinosa“, kazao je Ivan Jukić, pomoćnik ministra za raseljene osobe u Vladi TK.

Kako je istakao načelnik Sapne značaj ovog projekta je itekako veliki, pogotovo ako se uzme u obzir aktuelni trend odlaska iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo.

„Naše porodice iz Općine Sapna, većina ih se iseljava u Evropu i druge gradove a zamislite koliko nam znači porodice koje će zaista imati uslove i ostati ovdje da žive na teritoriji Općine Sapna“, izjavio je Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna

Realizacija projekta ”Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja” se na području Tuzlanskog kantona provodi u 11 općina i gradova kroz 19 podprojekata.

„Vrijednost tih podprojekata je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. 33 miliona su kreditna sredstva koja vraća Vlada Federacije a preostalih 17 miliona je vlastita kontribucija općina i gradova”, kazao je Nisvet Mujanović, pomoćnik Federalnog minstra za izbjegle i raseljene osobe.

U okviru ovog projekata planirana je ili je u već u toku izgradnja 700 stambenih jedinica na području Tuzlanskog kantona i to u Tuzli, Kladnju, Srebreniku i Sapni. Većina kolektivnih centara na ovom području će biti zatvorena upravo zahvaljujući ovim aktivnostima Federalnog ministarstva za izbjegle i raseljene osobe uz aktivno učešče Vlade Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica.