Nastavljen Program zapošljavanja ljekara i stomatologa u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministarstvo zdravstva TK prošle godine donijelo je Program o zapošljavanju ljekara i stomatologa koji se nalaze na evidencijama službi za zapošljavanje. Tako su krajem septembra svoju prvu priliku za rad u struci dobila 73 doktora medicine i stomatologije koji su potpisali ugovore sa zdravstvenim ustanovama, a Program zapošljavanja iz 2019. prenesen je i na ovu godinu.

„Cilj ovog programa jeste da se mladi kadar edukuje, da se usavrši, da se pomogne tim zdravstvenim ustanovama nedostajućeg kadra zbog odlsaka u penziju ili na rad u inostranstvo i naravno da zdravstvene ustanove taj kadar koji će već biti formiran zadrže u skaldu sa svojim mogućnostima“, izjavio je Riad Kurtlić, stručni saradnik za odnose s javnošću ZZO TK. 

Prema informacijama iz resornog ministarstva većina mladih kadrova zaposlenih putem ovog ali i sličnih projekata dobije posao u zdravstvenoj ustanovi sa kojom je potpisao ugovor, odnosno ostanu da rade i nakon isteka 12 mjeseci koliko sam program traje. Za nastavak program obezbijeđena su sredstva, tvrdi ministrica zdravstve Dajana Čolić.

„Ono što vam sada sa sigurnošću mogu reći jeste to da su predviđena sredstva za daljnje plaćanje, dakle kulmulativno do 12 mjeseci za ova 73 mlada doktora u iznosu od oko 1 700 000 KM“, kazala je Čolić. 

Objavljivanje Javnog poziva zdravstvenim ustanovama da uzmu učešće u ovom programu, obaveza je Zavoda zdravstvenog osiguranja, a to će biti moguće tek nakon što bude usvojen Finansijski plan Zavoda.