Nastavljena edukativna predavanja u projektu Rad policije u zajednici

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U sklopu projekta Rad policije u zajednici, policijski službenici Uprave policije MUP-a TK (Sektora krim. policije – Odsjeka za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici i PU/PS Srebrenik) su zajedno sa službenikom Odgojnog centra u Tuzli održali edukativno predavanje za učenike Osnovne škole Špionica (07.10.2019.godine) i Osnovne škole Tinja (09.10.2019.godine) o temi Maloljetničko prestupništvo i zaštita u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.

Ovom prilikom, učenici su upoznati o mogućoj zloupotrebi korištenja digitalnih sistema, rizicima u komunikaciji sa nepoznatim osobama, te jačanju svijesti učenika o potrebama i načinu zaštite privatnosti na društvenim mrežama.

Takođe, razgovarano je i o drugim pitanjima koja se odnose na sigurnost djece i maloljetnika, kao i propisima koji regulišu ovu oblast.

Navedenim predavanjima prisustvovalo je oko 150 učenika.