U okviru realizacije kampanje “Sigurni na mreži”, službenici Uprave policije MUP-a TK/Sektor kriminalističke policije/Odsjek za seksualne delikte, maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici, održali su edukativna predavanja učenicima JU Osnovna škola “Banovići”, JU Srednja mješovita škola Banovići” i OŠ Kiseljak (grad Tuzla), u cilju prevencije i edukacije mladih iz oblasti zloupotrebe informatičkih tehnologija.