Nazire li se rješenje problema taložnice kompanije Sisecam Soda Lukavac?!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Projekat rekultivacije rudničkog zemljišta, kojim bi se riješio problem taložnice Sisecam Sode bio je u fokusu današnjeg sastanka predstavnika Elektroprivrede BiH, Rudnika Kreka, kompanije Sisecam Soda Lukavac i ministarstva privrede, koje je bilo medijator ovog sastanka. Projekat kojim bi se povećala proizvodnja kompanije Sode Sisecam i riješio ekološki problem; ima svoje dvije dimenzije.

”Jedna je da pomognemo rudniku Kreka da konačno prostore na kojima je završena eksploatacija uglja, rekultivišemo i vratimo društvu za upotrebu za druge namjene. Druga je da se pruži prilika Sodi Sisecam Lukavac da u javnom natječaju osvoji pravo da nus proizvod iz proizvodnje sode utrošimo za rekultivizaciju tog prostora,” rekao je Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.

No, ovaj proces se mora ubrzati, pa iz Elektroprivrede BiH očekuju konačan epilog u naredna tri mjeseca. Takvog stava je i ministar privrede u Vladi TK koji objašnjava da ćemo u narednih 15 dana imati jasne stavove. Za razliku od njih iz kompanije Sisecam Soda nisu htjeli komentarisati današnji sastanak, objašnjavajući da je još uvijek rano govoriti o konkretnim stvarima.

Očekuju se ulaganja veća od 5 miliona KM

”Dogovorili smo da napravimo ubrzanu dinamiku u narednih 10-15 par dana i da kroz odgovarajuće interresorno angažiranje organa Elektroprivrede, rudnika Kreka, i Vlade kantona i da stavimo tačku na rekultivizaciju prostora koji se odnosi na prostore vezane za rudnik Kreka,” kazao je Osman Puškar, ministar privrede u Vladi TK u tehničkom mandatu.

Dogovor se uveliko nazire, a današnjom konkretizacijom posla stavit će se tačka na zagađivanje rijeke Spreče i problem bijelog mora – poručili su sudionici sastanka. Iz ministarstva privrede očekuju ulaganja u ovaj projekat veća od pet miliona maraka, a nosioc te investicije po svemu sudeći bit će kompanija Soda Sisecam. Implementacijom ovog projekta riješila bi se jedna od kritičnih industrijskih tačaka u Federaciji BiH. Podsjećamo, u aprilu prošle godine zabilježena je ekološka katastrofa, kada je došlo do pucanja vanjskog zida taložnice “Bijelo more” i izlijevanja hemikalija na veliku površinu poljoprivrednog zemljišta i rijeku Spreču.