20 C
Tuzla
02.12.2023.

Nedjelja borbe protiv tuberkuloze: “Vrijeme je…da biste okončali TB”.

Nedjelja borbe protiv tuberkuloze predstavlja jednu od najznačajnijih tradicionalnih aktivnosti koja se realizuje u strukturi Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u periodu od 14-21. septembra. Ove godine obilježavanje Nedjelje borbe protiv tuberkuloze je posvećeno podizanju svijesti javnosti da tuberkuloza danas i dalje ostaje epidemija u većem dijelu svijeta, što izaziva smrt skoro jednog i po miliona ljudi svake godine, uglavnom u zemljama u razvoju.

Tema obilježavanja Nedjelje borbe protiv tuberkuloze 2020. godine je “VRIJEME JE…DA BISTE OKONČALI TB”.

Postala je dobra tradicija da Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine organizuje kampanje i provodi projekte i lokalne akcije, uz podršku javnih vlasti na svim nivoima, sa direktnom podrškom osobama sa tuberkulozom i zalaže se za interese najugroženijih za bolji pristup prevenciji, otkrivanju, dijagnostici i liječenju.

Planirane aktivnosti  Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, koje će se realizovati u skladu sa mogućnostima zbog pandemije COVID-19:

–           Volonteri CK trebaju biti uključeni na svim nivoima organizovanosti  u borbi protiv TB onoliko koliko dozvoljavaju mogućnosti, uz posebnu pažnju na zaštitu volontera pogotovo kada su u pitanju ozbiljna oboljenja.

–           Plakat kojim se oglašava Nedjelja borbe protiv tuberkuloze postaviti na vidna mjesta u gradovima.

–           Letak kojim se stanovništvo informiše o ovoj bolesti kako bi imali informacije o nastanku i liječenju tuberkuloze takođe odnijeti porodicama koje imaju oboljele od tuberkuloze.

–           Neophodno je u saradnji sa Centrima za socijalni rad i Domovima zdravlja na lokalnom nivou dobiti informacije o broju oboljelih kako bi se obezbijedili paketi hrane za oboljela lica.

–           Obezbijediti edukaciju od strane stručnih lica (zdravstvenih radnika), kako oboljelom tako i njegovoj porodici. Pored toga,  uz pomoć volontera pružati socijalnu njegu a  ove aktivnosti obuhvataju: pomoći oboljelima da  imaju dovoljno dobre i kvalitetne hrane, biti tu za pacijente kada imaju pitanja ili trebaju nekoga s kim će razgovarati.

Ove aktivnosti značajno povećavaju procenat ljudi koji se mogu izliječiti od tuberkulozeTB.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, kao pomoćni organ javnih vlasti na humanitarnom polju, takođe komunicira sa javnim vlastima, kreatorima politike i sa javnošću kako bi osigurali da su neophodni resursi dostupni za kontrolu tuberkuloze.

Vezane vijesti

TUZLA