Nedjelja i ponedjeljak: Prekidi u isporuci struje najavaljeni za Tuzlu, Gračanicu, Gradačac...

Nedjelja i ponedjeljak: Prekidi u isporuci struje najavaljeni za Tuzlu, Gračanicu, Gradačac i Srebrenik

Objavio: -

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

 Dana 09.09.2018. godine (nedjelja) na području:

1.Grada Tuzla u ulicama:  Bime Adžajlića,  Gine Herman,  Rame Meškovića,  Krojčic, Branislava Nušića, Fridriha Kacera,  Mitra Trifunovića Uče,  Husinskih Rudara, Tomislava Ramljaka, Stjepana Živkovića, Babice Laude,  Petra Miljanovića,  Zvonka Cerića, Vilušići, 21.Aprila, Radnička, Bukinjska, Branilaca Tuzle, Hasana Kikića,  Pavla Goranina, Ludviga Peštića,  Češka i Franje Kluza u vremenu od  08:00 do 16:00 sati.

  1. Općine Gračanica:

-u naseljima: Stjepan Polje i Malešići  u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

-u naseljima: Hajrudina Džebe Bajbage, Patriotske Lige, Lipa, Mehmeda Ahmedbegovića, Čiriš, Sarajevska, Bazen, Mulamustafe Bašeskije, Kotoruša, Varoš, Trepaniči, Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj i Malta u vremenu od 09:30 do 11:00 sati.

-u naselju  Hajdarevac  u vremenu od  11:00 do 12:30 sati.

-u naseljima: Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja  u vremenu od  12:30 do 14:00 sati.

Dana 10.09.2018. godine (ponedjeljak) na području:

  1. Grada Tuzla:

– u ulicama: 16. Muslimanske brigade 1 do 27,Veselina Masleše 1 do 24 i Kula 40 do 58 u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,

– u ulici Vukovarska 71 do 109 u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

  1. Općine Gradačac:

– u naseljima: Vida, Njiverica i Novalići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Novalići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  1. općine Srebrenik:

– u ulicama: Benjamina Hogića-Benka, Ibrahima Cvike, Posavskog odreda, Meše Selimovića i Mehmeda Ibrahimovića u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u ulicama: Ismeta Ahmetovića, Mehmeda Spahe, Džemaludina efendije Čauševića i 16.Muslimanske brigade u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u licama: Derviša Sušića, Mehmeda Ramića Ramba, Srebreničkog odreda i 16.Muslimanske brigade u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.