Nema saglasnosti o pravosuđu u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Iako je Josip Grubeša, ministar pravde Bosne i Hercegovine, izjavio da vjeruje da će sveobuhvatne izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu biti u proceduri do kraja ove godine, već sada je jasno da od toga neće biti ništa jer predložene izmjene tog zakona više od godinu dana se nalaze u Ministarstvu, i u ovom trenutku ne postoji ni minimum saglasnosti o tome kako pravosuđe u BiH treba da izgleda.

“Ministarstvo pravde BiH već je odavno pokrenulo proceduru za izmjene i dopune Zakona o VSTS-u i u tom pravcu imenovalo radnu grupu sastavljenu od stručnjaka sa svih nivoa vlasti, predstavnika VSTS-a, Suda BiH i Tužilaštva BiH, kojima je jedini zadatak sačiniti izmjenu zakona koja će biti učinkovita i osigurati vladavinu prava. Cijenim da je u interesu države da se napravi kvalitetan zakon, a ne samo da se nešto uradi kako bi se udovoljilo nemoguće kratko postavljenim rokovima”, rekao je Grubeša odgovarajući na pitanje zašto nije ispoštovan rok od 30 dana koji je parlament BiH postavio za izmjenu zakona o oblasti pravosuđa.

Inače, sveobuhvatne izmjene Zakona o VSTS-u praktično su već urađene i u junu prošle godine dostavljene Ministarstvu pravde BiH, ali se ne stavljaju u proceduru zbog činjenice da još nema vlasti na nivou BiH, kao i zbog toga što ne postoji minimum političke saglasnosti da se na tom zakonu nešto radi.

Za ove izmjene zeleno svjetlo dala je i Evropska komisija s obzirom na to da su u njega uvrštene sve peer review preporuke.

“VSTS je svoj dio posla obavio i na osnovu preporuka peer reviewa Evropske komisije još prošle godine dostavio nadležnom Ministarstvu pravde inicijativu za izmjene i dopune Zakona o VSTS-u, sa svim potrebnim izmjenama i dopunama u skladu s tim preporukama. Sada je do nadležnog ministarstva da izradi zvanični prijedlog zakona i uputi ga Savjetu ministara, a zatim u parlamentarnu proceduru”, rekao je Milan Tegeltija, predsjednik VSTS-a.

Što se tiče prijedloga samih izmjena Zakona o VSTS-u, predviđene su značajne novine postojećeg sistema – od uvođenja jedinstvenog konkursa za osnovne nivoe pa do napredovanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Takođe, propisana su i posebna pravila za imenovanje na rukovodeće funkcije, ali i odredbe o ocjenjivanju koje bi bile u funkciji donošenja odluka o karijeri sudija i tužilaca. Usvajanjem predloženih izmjena značajno bi se promijenio i izbor glavnog disciplinskog tužioca i njegov način rada, kao i sastav Disciplinske komisije.

U suštini, predložene izmjene Zakona o VSTS-u su preporuke Evropske komisije, koja nije ulazila u detalje i samo je dala smjernice u kojem pravcu bi se trebalo ići kada je u pitanju mijenjanje Zakona o VSTS-u.

Izvor: RTV SLON / Nezavisne novine