Neophodno intenzivirati rad na predmetima privrednog kriminala i korupcije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Federalnog tužilaštva Tihomir Jurko i federalni tužilac Slavo Lakić te glavna kantonalna tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Sabina Sarajlija razgovarali su danas o potrebi intenziviranja rada na predmetima privrednog kriminala i korupcije.

Cilj sastanka je pružanje stručne i organizacione pomoći Federalnog tužilaštva u unapređenju efikasnosti u radu na predmetima organiziranog kriminala i korupcije, kao i praćenje i kontrola dinamike u postupanju i njihovom rješavanju.

Poseban akcenat stavljen je na predmete visoke i srednje korupcije, a Jurko je istaknuo da će Federalno tužilaštvo pružati svaki vid pomoći kantonalnim tužilaštvima u Federaciji u cilju intenziviranja rada na rješavanju predmeta organiziranog kriminala i korupcije.

Sva kantonalna tužilaštva u Federaciji sačinila su planove rješavanja predmeta koji se odnose na krivična djela korupcije i organiziranog kriminala, uz naznake svih mjera i aktivnosti na unapređeniz Federalnog tužilaštva FBiH.