Neriješen slučaj: Optuženik za ratni zločin otišao na liječenje u Njemačku i nije se vratio

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Više od sedam hiljada predmeta riješile su sudije Kantonalnog suda Tuzla tokom prošle godine. To je kako navodi predsjednica Suda više od planiranog za 18,7 posto. Najveći broj, kako neriješenih, tako i riješenih predmeta je na Građanskom referatu.

”Tu je najviše predmeta potraživanja iz radnog odnosa, naknade šteta, imovinskih sporova, izvršnih predmeta, tako da na ovom Referatu radi 16 sudija, a to je nedovoljno u odnosu na ovaj broj predmeta”, navodi Indira Hadžimehmedović, predsjednica Kantonalnog suda Tuzla

Upravo je otežavajuća okolnost u radu Suda nedovoljan broj sudija. Prosječan broj predmeta koji sudija na Građanskom referatu godišnje zaduži je 480, a godišnja norma je 200.

”Dvije i po godine on ima predmeta za rad da ne dobije ni jedan novi predmet u toku godine, što je nemoguće, jer predmeti dolaze kako dolaze i normalno da se sudije istovremeno zadužuju i sa novim predmetima”, ističe ona.

Za potrebe Kantonalnog suda Tuzla angažovano je i troje sudija iz Kantonalnog suda Odžak.

I dalje prednost u rješavanju imaju najstariji predmeti. Pred ovim sudom također su zabilježeni slučajevi zastarijevanja predmeta, zbog čega je protiv jednog sudije pokrenut disciplinski postupak.

Sudije Kantonalnog suda Tuzla u prethodnoj godini riješile su i četiri predmeta ratnih zločina. U dva slučaja donesena je oslobađajuća presuda, a u dva osuđujuća. Istovremeno, dva predmeta ostala su neriješena.

”Jedan je predmet deligiran od strane Vrhovnog suda, a iz Kantonalnog suda u Odžaku. U toku suđenja, taj optuženi je bio bolestan, bilo mu je potrebno liječenje u Njemačkoj, otišao u Njemačku i više se nije vratio. Ovaj drugi predmet, to bi trebalo biti po ekstradiciji izručenje, ali još nije taj postupak završen”, kaže Hadžimehmedović.

Sudije su također riješile i osam predmeta iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Samo u jednom slučaju bila je oslobađajuća presuda. U sedam osuđujućih predmeta, izrečena je ukupna kazna u trajanju od 28 godina i tri mjeseca zatvora.