Nivoi rijeka u opadanju, danas popravka saobraćajnica i mostova u FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Poplave i klizišta ponovo su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine.

Najkritičnija situacija tokom nedjelje bila je u Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Poplavljeno je na stotine objekata, urušeni mostovi i putevi. Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite danonoćno su na terenu gdje su u ugroženim područjima vršili evakuaciju stanovništva. Danas se situacija smiruje, nivoi rijeka su u opadanju, vrši se uklanjanje otpada koji je nanijela voda, a radi se i na popravci saobraćajnica i mostova.

”Situacija je pod kontrolom, nemamo više nikakvih aktivnosti u pogledu evakuaciji i slično. Danas smo radili na ispumpavanju i uklanjanju vode, mulja i otpada”, kaže Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite.

U Tuzlanskom kantonu usljed topljenja snijega i padavina poplavljena su poljoprivredna zemljišta na području općina Gračanica i Doboj Istok. Za sada nema poplavljenih stambenih objekata ili urušenih mostova i puteva.

”Što se tiče ostalih općina, za sad je situacija stabilna. Mogu izdvojiti da je na području općine Živinice, od podzemnih voda došlo do plavljenja neke površine od četiri hektara na području naselja Ciljuge”, navodi Ibrahim Sarajlić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.

Općinske uprave civilnih zaštita nisu prijavile nova ili aktiviranja starih klizišta u Tuzlanskom kantonu. U odnosu na poplave prije skoro pet godina, sada su nadležni brže reagovali i izbjegnute su teže posljedice odnosno dodatne štete. Međutim, još uvijek je primjetno neodgovorno ponašanje građana prema okolini, koja nam vraća na ovakav način, kaže Solak.

”Ono što možemo reći je da je cijeli sistem odgovorio adekvatno i kvalitetno, pa ćemo vidjeti kasnije kad dođe vrijeme procjena šteta. Sad za sad, uradilo se dosta toga”, ističe on.

Meteorolozi za naredne dane ne predviđaju velike padavine koje bi mogle usložiti situaciju, odnosno doprinijeti rastu nivoa rijeka i poplavama. Prognozira se uglavnom oblačno vrijeme.