18 C
Tuzla
19.08.2022.

Njemačka će podržati Centar za uklanjanje mina BiH (BHMAC) u uvođenju sistema upravljanja informacijama za deminiranje

Savezna Republika Njemačka je dala saglasnost da će podržati sa oko
265.000 eura implementaciju sistema upravljanja informacijama o
deminiranju za Centar za uklanjane mina Bosne i Hercegovine
(BHMAC). Nevladina organizacija “Norwegian People's Aid” (NPA)
je odgovorna za implementaciju i pratit će proces od 1. jula 2022. do
31. decembra 2023. godine. Sistem za upravljanje informacijama pod
imenom IMSMA Core postepeno će zamijeniti u međuvremenu
potpuno zastarjeli softver koji datira iz 1996. godine. U budućnosti će
biti moguće da informacije o očišćenim područjima budu dostupne u
stvarnom vremenu. Pored toga, sistem omogućava da se rad na
deminiranju organizuje mnogo efikasnije, odnosno da se na taj način
smanje troškovi ili da se očisti više površina istim sredstvima. U
prvom koraku pristup sistemu će imati samo ustanove, kompanije i
organizacije zadužene za deminiranje. U posljednjoj fazi, sistem će
omogućiti svakom građaninu pristup podacima o deminiranim
područjima putem aplikacije, npr. prilikom planinarenja ili brdskog
biciklizma bilo gdje u zemlji. IMSMA Core je baziran na softveru koji
je razvio GICHD “Međunarodni centar za humanitarno deminiranje
Ženeve”, koji prati cijeli proces.


Od 1997. godine do sada, Savezna Republika Njemačka je podržala
humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini sa oko 42 miliona
eura

POSLJEDNJE DODANO