Njemačka donirala specijalističku opremu Antibombnom timu Jedinice granične policije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Ispred Glavnog ureda Granične policije BiH 14.10.2019. godine upriličena je prezentacija Antibombnog tima Jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo specijalističke opreme koju je doniralo Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove, izgradnju i zajednicu Savezne Republike Njemačke u vrijednosti oko 400.000 KM. Rukovodstvo GPBiH na čelu s direktorom Zoranom Galićem i ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margret Uebber sa saradnicima prisustvovali su prezentaciji i uručili certifikate službenicima GPBiH  koji su završili obuku čiji su predavači bili njemački eksperti u rješavanju kriznih situacija u oblasti deaktiviranja, uništavanja i uklanjanja eksplozivnih i zapaljivih materija. „Granična policija Bosne i Hercegovine i Savezna policija Njemačke već od 2000. godine blisko sarađuju u borbi protiv prekograničnog kriminala. Pored 120 obuka, SR Njemačka je posljednjih godina Graničnoj policiji BiH donirala opremu u ukupnom iznosu od preko 9,5 miliona KM. U to prije svega spada tehnologija za otkrivanje krivotvorenih dokumenata, ATV-ovi, čamci i vozila, endoskopi i detektori, ali i specijalna oprema za antibombni tim Granične policije u vrijednosti od gotovo dva miliona KM“, izjavila je ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Margret Uebber. Direktor GPBiH Zoran Galić dodao je: „Vlada SR Njemačke podržala je osnivanje, razvoj i opremanje Antibombnog tima Granične policije BiH. Specijalistička obuka za 12 službenika Antibombnog tima i donacija dva kompleta sofisticiranih zaštitnih odijela nastavak su niza aktivnosti podrške Vlade SR Njemačke u cilju operativnog jačanja GPBiH, a samim tim povećanja opće i sigurnosti na granici, u graničnom pojasu i na aerodromima u BiH. Uz donaciju opreme, veliki je značaj specijalističkih obuka koje doprinose njenom efikasnijem korištenju u procesu rada policijskog službenika.“

Antibombni tim JGP Aerodrom Sarajevo raspolaže savremenom specijalističkom opremom za otkrivanje eksplozivnih naprava i drugih opasnih predmeta. Prethodnih 17 godina imali su više od stotinu intervencija uklanjanja napuštenog i sumnjivog prtljaga na MAS-u. U okviru redovnih poslova i zadataka ovaj tim pruža stručnu pomoć policijskim službenicima koji obavljaju kontradiverzioni zaštitni (KDZ) pregled putnika i prtljaga.