15.5 C
Tuzla
13.08.2022.

Njemačka finansijski pomaže Oružane snage BiH

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i vojni ataše SR Njemačke u BiH pukovnik Franz-Josef Nolte potpisali su Tehnički sporazum o dodjeli financijske podrške od Savezne Republike Njemačke, za provođenje infrastrukturnih mjera, nabavku opreme za učionice, IT-opreme kao i nastavnog materijala, te materijala za obuku na lokacijama OSBiH.

Nakon sagledavanja stanja na lokacijama i izrade projektnih zadataka za potrebe pripadnika na lokacijama OS BiH, potpisivanje Tehničkog sporazuma predstavlja prvi korak koji će biti realiziran u sklopu projekta donacije SR Njemačke od 1,1 miliona eura. Tehničkim sporazumom definirana je realizacija opremanja škole njemačkog jezika na lokacija kasarne Rajlovac od 80 hiljada eura.

Ministar Podžić je iskazao zadovoljstvo na pokrenutoj inicijativi Savezne Republike Njemačke da se kroz realizaciju donacije pristupi uređenju infrastrukture i objekata na kojima borave pripadnici OSBiH.

– Realizacija ove donacije će doprinijeti podizanju interoperabilnosti na viši nivo, poboljšati uslove života i rada, te kroz povećanje energetske efikasnosti znatno unaprijediti ekološke standarde objekata OSBiH – dodao je Podžić.

Vojni ataše SR Njemačke u BiH pukovnik Nolte je naglasio da je ovo prvi Tehnički sporazum od ukupno četiri koja su u planu da se realiziraju.

– Nadamo se da ćemo ulaganjem u opremanje i modernizaciju škole njemačkog jezika u Rajlovcu uticati da se poveća broj pripadnika OS BiH koja žele da uče njemački jezik, a samim tim i vojno usavršavaju u SR Njemačkoj – zaključio je Nolte, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

POSLJEDNJE DODANO