Norveška i Holandija dale podršku pravosuđu BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predstavnici Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Holandije boravili su od 21. do 24. januara u Bosni i Hercegovini gdje su se sastali s predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine te predstavnicima prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH.

Ova posjeta označila je početak implementacije Projekta unaprjeđenja kvalitete pravosuđa (Projekat) kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira VSTV BiH u saradnji sa partnerima Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Holandije. Saradnja je usmjerena na sljedeće oblasti:

  • Jačanje uprave sudova;
  • Razvoj saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova;
  • Kvalitetnije i efikasnije vođenje parničnog postupka;
  • Promjenu organizacione kulture, koja podrazumijeva razvoj osjećaja odgovornosti i vlasništva za kolektivne radne ciljeve i rezultate;
  • Harmonizaciju sudske prakse;
  • Unaprjeđenje kvalitete sudskih odluka.

Tokom boravka u Sarajevu, goste su primili članovi VSTV-a BiH, sudija Vrhovnog suda FBiH Goran Nezirović, sutkinja Vrhovnog suda RS Violanda Šubarić, sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH Selim Karamehić, sudija Suda BiH Dragomir Vukoje, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić i predstavnici Projekta. Razgovarano je o planu rada Projekta u smislu efikasne implementacije aktivnosti.

U okviru posjete organizovan je inicijalni sastanak u Tuzli sa predsjednicima i sudijama 18 ciljnih sudova Projekta među kojima su: Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH, okružni sudovi u Bijeljini, Doboju, Trebinju i kantonalni sudovi u Tuzli, Zenici, Novom Travniku, Mostaru i Širokom Brijegu te osnovni sudovi u Brčko Distriktu BiH, Bijeljini, Trebinju, Doboju i općinski sudovi u Tuzli, Zenici, Travniku, Mostaru i Širokom Brijegu.

 

Tokom inicijalnog sastanka prisutnim se obratio Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda Gulating u Norveškoj i ambasador Kraljevine Holandije NJ.E. Reinout Vos, koji su naglasili važnost nastavka saradnje između Sudskog vijeća Holandije, Sudske administracije Norveške, VSTV-a BiH i sudova u BiH koja doprinosi unaprjeđenju efikasnosti i kvalitete pravosuđa u BiH.

Također su upriličene i terenske posjete sudovima u Brčko Distriktu BiH, Tuzli i Bijeljini tokom kojih su održani sastanci sa sudijama na kojima su prezentirani materijali na osnovu kojih će se ostvariti daljnja saradnja usmjerena na navedene oblasti.

U sastavu delegacije Norveške bili su Audun Hognes Berg, rukovodilac Međunarodnog sekretarijata Sudske administracije Norveške i Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda Gulating dok su delegaciju Nizozemske predstavljali Esther de Rooij, zamjenica predsjednika i sutkinja Okružnog suda u Amsterdamu sa saradnicima.

Predstojeće aktivnosti Projekta unaprjeđenja kvaliteta pravosuđa su u skladu sa strateškim opredjeljenjem VSTV-a BiH usmjerenim na unaprjeđenje kvalitete rada pravosuđa te sistema ocjenjivanja rada sudija, predsjednika sudskih odjeljenja i predsjednika sudova.