Nova prilika za studente Pravnog fakulteta UNTZ: Uskoro rad u praksi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli potpisat će danas Sporazum o međusobnoj saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Kantonalnog pravobranilaštva, Općinskog suda u Banovićima i Općinskog suda u Lukavcu.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je da omogući studente da nauči praktičnim vještinama i profesionalnoj odgovornosti dajući im mogućnost da se upoznaju sa primjenom prava u stvarnim životnim situacijama, vodeći računa ne samo o opštim pravnim izvorima nego i o vrijednostima koje su od najveće važnosti za efikasan pravni sistem, kao što su vladavina prava, pravda, poštenje, visoki etički standardi.