Novalić: Vlada FBiH ostaje opredijeljena za reforme

Novalić: Vlada FBiH ostaje opredijeljena za reforme

Objavio: -

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić najavio je danas da Vlada FBiH ostaje opredijeljenja za reformske procese, ali i da će spremno dočekati 9. decembar kada bi BiH trebao biti uručen upitnik Evropske komisije kao naredni korak približavanja države EU.

Da BiH očekuje značajan napredak ka članstvu u EU već 20 poslijeratnih godina federalni premijer je ponovio nakon što mu je zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Khaldoun Sinno prezentirao Izvještaj Evropske komisije o BiH za ovu godinu.

Istaknuo je da je 31,1 posto reformskih mjera već realizirano i podvukao da niz ključnih reformskih zakona čeka na usvajanje u Domu naroda Federalnog parlamenta, ističući da je učinjen značajan napor kako bi bio otkočen rad oba doma Parlamenta FBiH.

Izvještaj o napretku BiH prezentiran je danas zvanično i federalnim parlamentarcima, a Sinno je  izrazio nadu da neće biti više zastoja u radu tog zakonodavnog tijela, jer je to ono što očekuje i Evropska komisija.

Novalić je najavio da bi Vlada FBiH na narednim sjednicama, također, trebala razmatrati nekoliko reformskih zakona među kojima je izdvojio zakon o doprinosima, zakon o dohotku, zakon o koncesijama te o predstečajnom i stečajnom postupku.

– Ovi zakoni uticat će na poboljšanje polovnog okuženje i zapošljavanje – kazao je Novalić, iznoseći podatak Porezne uprave Federacije BiH koji govori o tome da je u posljednjih 19 mjeseci zaposleno 26.219 osoba.

No ono što je za federalnog premijera važno  je činjenica da je moratorij na zapošljavanje u javnoj upravi, koji je uvela ova vlada, rezultirao smanjenjem broja zaposlenih za gotovo tri hiljade, što je možda i prvi put u posljednjih 20 godina kada se taj broj konstantno povećavao.

Zabilježen je i rast indirektnih poreza za 3,1 posto koji se povećavaju dinamikom kako se povećava i bruto nacionalni proizvod (BDP) društveni proizvod, ali se u narednoj godini očekuje povećanje od pet do šest posto, a najavljeno je i da će se naredne godine još više raditi na reformama i poboljšanju investicijske klime.

Kako je istaknuto za 45 dana trebala bi biti upriličena tematska sjednica na kojoj će se naći sveobuhvatna informacija o urađenom kada je u pitanju reforma javne uprave, te iznijeti prijedlozi kako javnu upravu osposobiti da bude funkcionalnija za građane.  Također Federalno ministarstvo pravde trebalo bi pripremiti i  i cjelovitu informaciju o provedbi seta antikoruptivnih zakona.

Sinno je izrazio očekivanje da će sve vlade u BiH raditi u budućnosti prema preporukama koje su date u Izvještaju Evropske komisije, pocrtavajući da su reformski procesi potrebni ne samo zbog puta BiH ka Evropskoj uniji nego i zbog reforme zemlje.

Pohvalio je učinjeno u proteklom period poput adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), uspostavljanje tijela nazvanog Mehanizam koordinacije koji omogućava da BiH sa EU razgovara usaglašenim glasom, te je kazao da je značajan napredak urađen u realizaciji Reformske agende.

– Progres je napravljen i kada je u pitanju usvajanje Strategije prometa, ali je potrebno usvojiti i strategije iz oblasti energije, zaštite okoliša i poljoprivrede, te raditi mnogo više na pitanjima uspostavljanja vladavine prava te poboljšanja poslovne klime – zaključio je Sinno.
Iz Vlade Federacije BiH danas je naglašena i namjera da se sljedeća godina proglasiti godinom vladavine prava.