-2 C
Tuzla
29.11.2022.

Nove cijene usluga BH Pošte

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je uz saglasnost Agencije za poštanski promet i Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH, a shodno Odluci o jedinstvenoj tarifnoj politici, usvojilo novi Cjenovnik poštanskih usluga kojim su izmijenjene cijene univerzalnih poštanskih usluga, saznaje RTV Slon.

Novim cjenovnikom izmijenjena je cijena za prenos običnog pisma sa 0,9 na 1,1 KM, a u skladu sa tim i cijene ostalih usluga koje zavise od osnovne cijene.

Cijeneći objektivne okolnosti poslovanja koje se odnose na povećanje cijena u sektorima i industrijama koji utiču na pružanje poštanskih usluga (naftni derivati i drugi energenti, vozila, rezervni dijelovi, troškovi održavanja sredstava rada i sl.), kao i ubrzani rast troškova u posljednjih pola godine uzrokovan kumuliranom inflacijom, javni poštanski operateri su se susreli sa otežanim poslovanjem. Do odluke o izmjeni cijena je došlo i zbog toga što se cijene za pružanje univerzalne poštanske usluge nisu mijenjale od 2013. godine a i primijetan je globalni porast cijena, potvrđeno je za RTV Slon.

Prema službenim podacima Centralne banke BiH, procijenjena stopa inflacije samo u prvom polugodištu 2022. godine iznosila je 9,2%, a uvažavajući složenu ekonomsku situaciju ovaj rast se nastavio što je dodatno uticalo i na troškove i poslovanje javnih poštanskih operatera. Prethodno navedeno ima značajan uticaj na poslovanje Javnih poštanskih operatera u BiH, kao i buduće održivo obavljanje univerzalnih poštanskih usluga. Javni poštanski operateri su se složili o potrebi preduzimanja aktivnosti korekcije cijena univerzalnih poštanskih usluga, a u cilju amortiziranja negativnog inflacijskog uticaja.

Cijene za rezervisane poštanske usluge usaglašene su od strane sva tri javna poštanska operatera i Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine, a saglasnost je dalo Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH.

Novi cjenovnik poštanskih usluga “JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo dostupan je na zvaničnoj web stranici www.posta.ba.

POSLJEDNJE DODANO