Nakon Prijekog Brda i Donje Lohinje, eksploataciona bušotina vršena je i u Malešićima gdje su pronađene određene količine vode.

Urađena je nova bušotina na lokaciji Prazine i u toku je mjerenje kapaciteta bušotine. Slijede aktivnosti na uključenju nove količine vode u sistem.

Vjerujemo da će nove količine vode biti i dio rješenja vodosnabdjevanja i MZ Škahovica.

Bušotina je rađena u okviru projekta WATSSAN koji Grad Gračanica provodi od 2016. godine.

Od 2016. do 2018. godine rađeno je ukupno 6 istražnih bušotina, a u 2020. godini su rađene bušotine na 3 lokacije i njih ukupno 6.

U prethodnom periodu vodosnabdjevanje je bilo u fokusu djelovanja te je pored bušotina urađeno još nekoliko projekata izgradnji bazena za vodu i to dva u MZ Gračanica te dva bazena u MZ Lukavica.

Počinju radovi i u Lukavici gdje se takođe vrši istražno bušenje. Nadamo se da će uskoro i u Lukavici biti rješen problem vodosnabdjevanja sa kojim se građani muče godinama.