Nove naredbe Gradskog štaba civilne zaštite

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Gradski štab civilne zaštite Tuzla održao je danas 8. vanrednu sjednicu, na kojoj je razmatrana aktuelna higijensko-epidemiološka situacija na području grada, te donesene naredbe o dopuni ranije usvojenih naredbi i određene preporuke za građane i pravna lica, u cilju zaštite i prevencije od širenja korona virusa.

Gradski štab civilne zaštite je naložio JP Gradska veterinarska stanice Tuzla,  u kojem je formirana Služba za zaštitu i spašavanje (veterinarska služba), u saradnji sa JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u kojem je formirana Služba za medicinsku pomoć,da pored ranije utvrđene liste  javnih objekataukojima će se vršiti dezinfekcija,  provede pojačanu vanrednu dezinfekciju u objektu JU „Dom penzionera“ Tuzla i u dijelu objekta SKPC „Mejdan“ Tuzla, koji je određen za skladištenje robe i opreme. Pored toga, dopunjena je i Naredba koja se odnosi na centreza pružanje usluga/šalter sale na području grada Tuzle, kao što su:gradske službe, ustanove, javna preduzeća i javna komunalna preduzeća, naplatne službe javnih preduzeća, poštanski uredi, banke i slično,naredbom da su dužni da na ulazu u centre za pružanje usluga građanima, postave sredstva za dezinfekciju ruku i spužve sa sredstvima za dezinfekciju obuće, te da poduzmu i druge preventivne mjere, koje su naložene ili će se naložiti naredbama Federalnog štaba civilne zatite, Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzlanskog kantona i Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla.

Radi provođenja preventivnih higijensko epidemioloških mjera na zaštiti od širenja koronavirusa (COVID 19), Gradski štab civilne zaštite Tuzla preporučuje svim vlasnicima poslovnih i stambenih zgrada  da na ulazu u poslovne i stambene objekte postave sredstva za dezinfekciju ruku i spužve sa dezinfekcionim sredstvima za čišćenje obuće.Ova preporuka se odnosi na vlasnike poslovnih zgrada, kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata te drugih stambenih objekata, a za izvršenje iste su zaduženi vlasnici objekata i izabrani upravitelji.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla je donio i preporuku svim bankama, koje imaju sjedište ili poslovnice na području grada Tuzle, da organizuju da se pored svakog bankomata postavi sredstvo za dezinfekciju ruku, kao i da se postave upute korisnicima o potrebi poštovanja socijalne distance od najmanje 1,5 metara između osoba.