Novi zakon o PDV-u donosi stare nevolje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Nastavićemo da se kroz javne rasprave borimo za bolji ambijent u privredi.

Poručili su domaći privrednici komentarišući proces donošenja novog zakona o PDV-u, u čiji nacrt Uprava za indirektno oporezivanje BiH, bar zasad, nije uvrstila njihove zahtjeve i zamjerke.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kaže da su dali svoje prijedloge na ovaj zakon, ali da UIO u prvom krugu nije usvojio nijedan od njihovih prijedloga.

“U daljem postupku javne rasprave još jednom ćemo izanalizirati naše prijedloge, te se fokusirati na ključne zahtjeve, a jedan od njih je da se plaćanje PDV-a pomjeri sa 10. u mjesecu na kraj mjeseca. Spremni smo bili na to da se svaki mjesec plaćanje pomjera za dan ili dva, pa bismo za 20 mjeseci došli na cilj, međutim to nije uvaženo”, rekao je Smailbegović dodavši da bi naplata PDV-a trebalo da se plaća po naplaćenoj fakturi.

Napomenuo je da će tražiti sastanke sa UIO te lobiranjem i pritiscima nastojati da se ove stavke ugrade u konačnu verziju zakona, a sve što predlože obrazložiće argumentima.

Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavca FBiH, dodaje da su pozvali oba entitetska parlamenta, te parlament BiH da ne izglasaju ovakav zakon.

“UIO BiH se licemjerno ponaša, glavno obrazloženje im je da zakon usklađuju sa evropskim direktivama, a uzimaju onu direktivu koja im odgovara”, smatra Pandurević, koji kaže da u sve faze u procesu donošenja zakona moraju biti uključeni svi na koje se taj zakon odnosi.

Nataša Krsman, portparol Ministarstva finansija i trezora BiH, kaže da je Upravni odbor UIO BiH na sjednici 8. maja dao saglasnost da se Nacrt zakona o PDV-u dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran na sjednici UO i upućen u javnu raspravu.

“Nacrt zakona o PDV-u predložen je iz UIO radi usklađivanja s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici. Iz RS su dostavili svoje primjedbe, a u FBiH još nema parlamentarnih komisija pa nema ni odgovora ni primjedaba”, ističe Krsmanova.

U UIO kažu da su u Prijedlog zakona o PDV-u, koji je uradila UIO sa ekspertima EU, ugrađene sve neophodne promjene kako bi bio u potpunosti usklađen sa EU.

 

Izvor: RTV SLON / Nezavisne novine