Novi zakon o PIO/MIO trajno rješenje za penzioni sistem

Novi zakon o PIO/MIO trajno rješenje za penzioni sistem

Objavio: -

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sastao se danas s delegacijom Saveza udruženja penzionera FBiH i Saveza kantonalnih udruga  umirovljenika u FBiH, na čelu s Mehmedalijom Rapom i Ivanom Kožulom.

Razgovarano je o aktuelnoj problematici vezanoj za status penzionera u ostvarivanju njihovih prava i stabilizaciji penzionog fonda, reformi PIO/MIO sistema i donošenju novog Zakona o PIO/MIO, koji, kako je zaključeno, nema alternativu jer predstavlja trajno rješenje za penzioni sistem.

Donošenje novog Zakona o PIO/MIO i uvođenje trezorskog poslovanja doprinijet će stabilizaciji penzionog sistema, redovnoj isplati penzija i jačanju finansijske stabilnosti Federalnog zavoda PIO/MIO, jer će na taj način biti osigurana novčana sredstva iz Budžeta FBiH ili nekog drugog izvora koji će obezbijediti Vlada FBiH.

Dogovorena je intenzivnija saradnja između udruženja, resornog ministarstva i Vlade FBiH, s ciljem uspješne reforme penzionog sistema i donošenja novih provodljivih propisa, istaknuto je na sastanku, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.