Novi zakon o zaštiti od buke u TK predviđa strožije kazne

Novi zakon o zaštiti od buke u TK predviđa strožije kazne

Objavio: -

Tuzlanski kanton Zakon o zaštiti od buke ima još od 2004. godine čak osam godina prije nego što je Federacija donijela svoj zakon. Danas je on doživio svoje izmjene, upravo kako bi bio usklađen s federalnim. Nakon rasprave u kojoj su učestvovala općinska vijeća i sami građani došlo se do teksta Zakona koji je na današnjoj sjednici Vlade TK usvojen u formi Prijedloga.

„Ono što je obrađeno ovim Zakonom je buka iz objekata, sa saobraćajnica, otvorenog i zatvorenog protora, svih prostora sa kojih se reproducira muzika, fabričke hale, tako da je oblast buke na taj način definisana. Utvrđeni su nivoi buke za svaki od ovih prostora“, pojasnio je Emir Softić, sekretar Ministarstva prostornog udruženja i zaštite okolice u Vladi TK.

S obzirom da se radi o pionirskom Zakonu bit će potrebno duže vrijeme njegovog praćenja kako bi se došlo do određenih efekata. Zakon predviđa strožije kazne od svih dosadašnjih prekršajnih koje su propisivane u okviru ove oblasti, a koje se kreću od 100 do 10.000 KM u zavisnosti od toga da li se radi o pravnom ili fizičkom subjektu.