Novo poskupljenje cigareta u BiH od 1. marta

Novo poskupljenje cigareta u BiH od 1. marta

Objavio: -

Kompanije TDR doo Sarajevo i Fabrika duhana Sarajevo dostavile su Upravi za indirektno oporezivanje BiH nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti u primjeni od 01.03.2018. godine.

Prema dostavljenim kalkulacijama novih maloprdajnih cijena cigarete će će poskupiti uglavnom za 0,10 KM po paklici, dok će samo nekoliko vrsta cigareta poskupiti za 0,20 KM po paklici.

Formiranje cijena je slobodno i stvar poslovne politike svake kompanije, te se cijene mogu mijenjati bilo kad u toku godine s tim da u maloprodajnu cijenu mora biti uključena akciza u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu i najava novih cijena mora biti dostavljena u UIO mjesec dana prije stupanja na snagu novih maloprodajnih cijena.

Inače u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu, koju Odluku je donio  Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je definisano da se u  2018. godini, na cigarete plaća sljedeća akciza:

(a)     proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta

(b)     specifična akciza u iznosu od 75,00 KM za 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje od 20 komada,

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,60 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2018. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 % minimalne akcize na cigarete u 2018. godini i iznosi 104,00 KM po kilogramu.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana, dužni su popisati zalihe istih na dan 01.03.2018. godine prije početka prometovanja i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru  UIO. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika akcize u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu, koja se mora uplatiti na Jedinstveni račun UIO.

Stare cijene cigareta pogledajte OVDJE.

Nove cijene cigareta pogledajte OVDJE.