28 C
Tuzla
27.05.2022.

Obavijest za učenike dobitnike priznanja “Ponos Općine Kalesija”

Obavještavaju se učenici sa područja općine Kalesija koji su dobitnici priznanja “Ponos Općine Kalesija”, da će im ista biti uručena u utorak 3.novembra 2020.godine u prostorijama Bosanskog kulturnog centra “Alija Izetbegović”.

Pored priznanja, učenicima će biti dodijeljena i novčana nagrada u iznosu od 100 KM.

S obzirom na preporuke nadležnih ustanova, učenike molimo da dođu u vremenu kada je predviđena njihova grupa. Maske su obavezne.

U 12:00 sati učenici OŠ Memići, OŠ Vukovije i OŠ Kalesija, a u 13:00 sati učenici OŠ Rainci i OŠ Tojšići.

Osnovna škola “Memići” Memići

1. Bukvić (Sanel) Ajla
2. Bukvić (Sanel) Anel
3. Ibralić (Emin) Amina
4. Kavazović (Avdo) Meliha
5. Halilović (Samir) Emir
6. Hodžić (Mustafa) Bakir
7. Joldić (Muharem) Lejla
8. Mehanović (Alija) Adnan
9. Velić (Denis) Amar

Osnovna škola “Vukovije” Vukovije Gornje

1. Aščić (Asim) Amir
2. Hukić (Senaid) Nejla
3. Mehmedović (Asim) Edin
4. Imamović (Mirzet) Anida
5. Jukanović (Samir) Senida
6. Hamidović (Halim) Almira
7. Jukanović (Ibrahim) Emina
8. Imamović (Ćazim) Hazim
9. Alić (Muhamed) Amila
10. Aščić (Jusuf) Ajla
11. Hodžić (Mehmed) Halima
12. Hodžić (Mehmed) Idriz
13. Kalabaluković (Dževad) Enes
14. Mešanović (Senad) Elma

Osnovna škola “Kalesija” Kalesija

1. Baručić (Muharem) Benjamin
2. Bukvarević (Hazmir) Ilma
3. Čaušević (Muharem) Irma
4. Hodžić (Jasmin) Hamza
5. Islamović (Muharem) Adin
6. Karić (Fuad) Armin
7. Mujkić (Jusuf) Belma
8. Pašalić (Sabahudin) Ajla
9. Šmigalović (Nedim) Samra
10. Kadić (Muharem) Mirela
11. Smajlović (Nermin) Amina
12. Spahić (Admir) Emir
13. Hamzić (Amir) Ajla
14. Hasanović (Suad) Amar
15. Jahić (Mumin) Dženita
16. Kurtić (Enver) Amna
17. Kurtić (Nedžad) Dženan
18. Nasupović (Rizah) Faris
19. Novačinović (Zaim) Alen
20. Novačanović (Huso) Mensur
21. Sinanović (Senaid) Adna
22. Tubić (Mujo) Almedin
23. Zahirović (Muhamed) Kenan
24. Imamović ((Mehmedalija) Amna
25. Tahić (Enver) Amra
26. Smajlović (Mersudin) Amila

Osnovna škola “Rainci Gornji” Rainci Gornji

1. Alibašić (Hasan) Anela
2. Alić (Mirzet) Naida
3. Barčić (Almir) Alisa
4. Barčić (Ibrahim) Belmina
5. Džafić (Samir) Lejla
6. Fejzić (Sabahudin) Amra
7. Husejinović (Mersad) Melisa
8. Husić (Rizo) Smail
9. Idrizović (Mirnes) Amina
10. Imamović (Hariz) Ajla
11. Imamović (Rijad) Merjema
12. Kadrić (Senad) Kenan
13. Mešić (Nermin) Amar
14. Mešić (Nermin) Eldar
15. Mešić (Admir) Tarik
16. Zulić (Mirsad) Amila
17. Zulić (Nurija) Mirzet

Osnovna škola “Tojšići” Tojšići

1. Mujanović (Fejzulah) Erna
2. Fatić (Elvir) Lamija
3. Islamović (Mirza) Amel
4. Avdibašić (Amir) Amira
5. Hadžić (Nermin) Harun
6. Agić (Salih) Dalila
7. Husić (Seid) Mustafa
8. Mujanović (Nermin) Suljo
9. Hasanović (Mevludin) Lejla
10. Rizvić (Mersudin) Meliha
11. Avdibašić (Ramiz) Nusreta
12. Mehanović (Mehmedalija) Melisa
13. Hadžić (Zaim) Nudžejma
14. Mešanović (Vehid) Anela
15. Zejnilović (Rešad) Selma
16. Merić (Samir) Samra
17. Sahanić (Dževad) Azra
18. Mujanović (Teufik) Mirsada
19. Hujdur (Halil) Ajla
20. Kuralić (Zikrija) Zerina
21. Sakić (Hidajet) Namik
22. Sakić (Sejid) Semina
23. Hodžić (Ahmed) Adela
24. Agić (Samir) Tarik
25. Smajić (Vahid) Velida
26. Zulić (Miralem) Elma
27. Mušanović (Damir) Ilma

POSLJEDNJE DODANO