Obavještenje o datumu održavanja testa općeg znanja uključujući pisani rad za čin...

Obavještenje o datumu održavanja testa općeg znanja uključujući pisani rad za čin “Mlađi inspektor” i čin “Policajac”

Objavio: -
Foto: ilustracija

Komisija za izbor Ministarstva unutrašnjih poslova, obavještava kandidati sa listi kandidata prema dodijeljenim identifikacionim brojevima-šiframa, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, čime su ostvarili pravo pristupa testu opšteg znanja uključujući pisani rad, za čin “policajac” i čin “mlađi inspektor”, objavljenih 06.02.2018. i 07.02.2018. godine (revidirana lista), o slijedećoj fazi konkursne procedure.

 

Test opšteg znanja uključujući pisani rad će se održati dana 24.03.2018.godine (subota) u Tuzli, u prostorijama Kampusa Univerziteta u Tuzli-bivša kasarna Husein Kapetan Gradaščević, ulica Armije BiH bb.

 

Kandidati koji su se prijavili za čin „mlađi inspektor“, kao drugi nivo pristupanja policijskom organu, dužni su pristupiti testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad u 08,30 sati.

 

Kandidati koji su se prijavili za čin „policajac“, kao prvi nivo pristupanja policijskom organu, dužni su pristupiti ispitu u terminima, kako slijedi:

 

  1. Kandidati od identifikacionog broja – šifre 0001 do 0253., dužni su pristupiti testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad u 11,30 sati
  2. Kandidati od identifikacionog broja – šifre 0254 do 0504., dužni su pristupiti testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad u 13,30 sati.

 

Kandidati su dužni testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad, pristupiti sa ličnom kartom, potvrdom o prijemu podneska – prijave sa identifikacionim brojem – šifrom i hemijskom olovkom (koja piše plavo).

Kandidati koji ne pristupe testu opšteg znanja, uključujući i pisani rad, bit će isključeni iz daljeg procesa odabira.