Obavještenje studentima Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta ”Kallos” Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

”Obavještavamo studente Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla da se jave predmetnim nastavnicima kako bi dobili uputstva o predispitnim obavezama putem e-maila. Kontakt e-mail adrese nastavnika mogu se preuzeti na web stranicama Univerziteta,” poručili su studentima iz Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta Kallos Tuzla.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla 

Evropski univerzitet Brčko distrikt