2.8 C
Tuzla
01.12.2022.

Obilježen Dan Sudske policije u Federaciji BiH

Danas je u Sarajevu obilježen 10. Oktobar – Dan Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je tim povodom organizirana konferencija pod nazivom „Uloga sudske policije u sistemu pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ za predstavnike pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini (predsjednike kantonalnih sudova, glavne kantonalne tužioce i dr.), rukovodne službenike Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te druge predstavnike domaćih i međunarodnih institucija sa kojima Sudska policija u Federacijio Bosne i Hercegovine sarađuje u svom radu.

Konferenciju su svojim obraćanjima otvorili predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine g. Vesna Stanković – Ćosović i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine g. Halil Lagumdžija, koji su ukazali da je danas rad pravosuđa na svim nivoima u Bosni i Hercegovini nezamisliv bez sudske policije, iz kojih razloga je potrebno kontinuirano raditi na jačanju kapaciteta ove važne institucije za sudove i tužilaštva, odnosno sudije i tužioce.

Nakon naprijed imenovanih, prisutnim se obratio direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine g. Dženad Grošo, koji je ukazao na najbitnije aktivnosti i rezultate rada Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 1999. do 2022. godine, te naglasio da je evidentno da je i pored mnogobrojnih problema u radu, nedostatka personalnih i materijalno – tehničkih kapaciteta Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine izrasla u prepoznatljivu, organizacijski i funkcionalno stabilnu policijsku agenciju čiji rad je od značaja za cjelokupan pravosudni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prisutnim na konferenciji se obratio i gosp. Karel Lizerot – šef Odsjeka za pravosuđe i unutarnje poslove, migraciju i reformu javne uprave pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a u okvirima konferencije organizirana su dva odvojena panela, i to prvi panel na temu rada pravosuđa prije i nakon formiranja sudske policije u kojem su kao panelisti govorili g. Vildana Helić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli, g. Tihomir Jurko, zamjenik glavnog tužitelja Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, g. Fata Nadarević, predsjednica Kantonalnog suda u Bihaću i g. Edin Vehabović, pomoćnik direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okvirima drugog panela na temu aktuelnih iskustava i izazova u radu i razvoju sudske policije su kao panelisti govorili g. Admir Suljagić, direktor Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, g. Katica Artuković, predsjednica Kantonalnog suda u Širokom Brijegu i članica Radne grupe VSTV-a BiH za sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini, g. Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda u Tuzli i g. Sabina Sarajlija, glavna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Također, u okvirima konferencije su prezentirane aktivnosti vezane za izradu platforme i Strategije sigurnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini koje se provode od strane VSTV-a BiH i sudskih policija u BiH, koje se provode uz financijsku podršku Vijeća Evrope i Evropske unije, a što su prezentirali prof. dr. Eldan Mujanović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne sutdije Univerziteta u Sarajevu i domaći konsultant u postupku izrade platforme, te g. Aleksandar Milisavić, načelnik Okružnog centra Prijedor u Sudskoj policiji Republike Srpske.

Nakon održanih panela, izlaganja i diskusije su doneseni zaključci koji govore o važnosti sudske policije u sistemu pravosuđa u Bosni i Hercegovini i potrebi jačanja kapaciteta sudske policije, te je nakon konferencije održana prigodna svečanost, kojom prilikom su dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su dali svoj doprinos za unapređenje rada Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tako je na ovoj svečanosti izvršena dodjela zlatne i srebrene značke sudske policije, koje su dodijeljene odlukom direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to:

  • “Zlatna značka sudske policije” dodijeljena je Senadu Šehoviću, načelniku Centra sudske policije u Bosansko – podrinjskom kantonu,
  • “Srebrena značka sudske policije” dodijeljena je Dariju Šimiću, zamjeniku načelnika Centra sudske policije u Hercegovačko – neretvanskom kantonu, i
  • „Ručni sat sa posvetom“ dodijeljen je Amiri Karavdić, inspektorici za analitičke poslove i informisanje u Kabinetu direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ostale pojedinačne nagrade će službenicima sudske policije u narednom periodu biti uručene u okvirima osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također, odlukom direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine nagrađene su i tri organizacione jedinice Sudske policije u Federaciji Bosne i hercegovine, i to Centar sudske policije u Srednjobosanskom kantonu nagradom „Reljefni amblem sudske policije“, Centar sudske policije u Tuzlanskom kantonu nagradom “Zastava sudske policije“, te Centar sudske policije u Hercegovačko – neretvanskom kantonu nagradom „Priznanje sudske policije“.

Predsjednica Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugi prisutni na konferenciji su svim službenicima sudske policije čestitali 10. Oktobar – Dan Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, te poželjeli uspješan daljnji rad.

POSLJEDNJE DODANO