Obilježeno 10 godina rada Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći

dav
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Za 10 godina postojanja Zavoda za pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja u Tuzlanskom kantonu, primljeno je više od 12 hiljada stranaka. pred sudovima i ostalim nadležnim organima u toku prethodne godine pravni zastupnici Zavoda zastupali su u 1717 predmeta.

”Oko 1300 stranaka na godišnjem nivou smo primili, a u prvih 10 godina primili smo 12349 stranaka smo mi u 2018. godini imali najveći broj stranaka i predmeta pred sudovima i nadležnim organima. I taj kontinuitet povećanja broja stranaka i predmeta se nastavlja i u 2019. godini” rekla je Mersija Jašarević. direktorica Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći TK

Osim što pružaju pravnu pomoć osobama slabog imovinskog stanja, veliki doprinos daju i stvaranju ušteda u Budžetu TK. Ali, problem je što sudovi u tuzlanskom kantonu za branioce po službenoj dužnosti postavljaju i advokate i pravne zastupnike Zavoda sa liste, dodala je Jašarević Zbog velikih ušteda koje su u 2018. godini iznosile više od 300 hiljada KM, Jašarević je mišljenja da je neophodno ugledati se na Brčko Distrikt gdje postoji kancelarija za pružanje pravne pomoći u krivičnim postpupcima gdje nema angažmana advokatskih kancelarija.

“I tu samo ta kancelarija pruža besplatnu pravnu pomoć u krivičnim postupcima, tamo nema angažmana advokata” kaže direktorica Jašarević.

Inicijativa za promjenu dijela Zakona o krivičnom postupku koja jasno definiše ulogu i angažman advokatskih kancelarija i Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći upućena je još 2015. godine.

“Zakon o Krivičnom postupku FBiH propisuje da listu branilaca donosi Minsitarstvo pravosuđa sa Zavodom i Advokatskom komorom. Da bi mi Zavodu dali sve te nadležnosti, da isključivo i samo oni brane, što mislim da je dobra ideja, da bi se ostvarile još veće uštede uz zapošljavanje još većeg broja zastupnika. Ali to su federalni propisi čije izmjene smo mi inicirali ali do dana današnjeg to se još nije desilo ” kaže Ivana Kulić, ministrica pravosuđa i uprave TK.

Ali Zavod je potrebno i kadrovski ojačati, stoga će do kraja godine biti četiri pravnika koji će biti angažovani za pružanje besplatne pravne pomoći osumnjičenim osobama čiji predmeti se vode pred sudovima u tuzlanskom kantonu. Besplatnu pravnu pomoć može imati i osoba koja prima stalnu socijalnu pomoć, te osobe koje po članu domaćinstva ostvaraju mjesečne prihode manje od 25 posto prosječno isplaćene plate u Federaciji BiH.