Objavljen Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Gradonačelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije.

Postupak javnog nadmetanja održat će se u sali Gradskog vijeća Živinice dana 12. septembra 2019. godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati.

Pravo da učestvuju u postupku licitacije imaju sva fizička i pravna lica koja u roku utvrđenom u ovom Javnom oglasu dostave potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 15 dana od dana objave oglasa u sredstvima javnog informisanja i isticanja na oglasnoj ploči Grada.

Tekst Javnog oglasa u cjelosti možete pogledati OVDJE.