Objavljen Javni poziv za podršku zapošljavanja ranjivih kategorija

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Grad Tuzla objavio je Javni poziv za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini, a koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Tuzla.

I – Predmet Javnog poziva
Javnim pozivom prikupljaju se prijave privrednih subjekata (registrovanih fizičkih i pravnih lica) koji u 2019. godini upošljavaju nezaposlene osobe iz Tuzle, koje se vode u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje pripadaju nekoj od ranjivih kategorija građana i teže zapošljivih osoba.

Ranjivim i teže zapošljivim osobama, u smislu ovog Javnog poziva, a koje su definisane Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini, broj: 04-933/19 od 28.11.2019. godine, smatraju se sljedeće nezaposlene osobe iz Tuzle: osobe sa invaliditetom 60% i više, pripadnici manjinskih grupa (Romi), osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi JU Dom za nezbrinutu djecu ili SOS dječijeg sela, žene žrtve nasilja u porodici, osobe mlađe od 35 godina i osobe starije od 55 godina.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pratećom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini
– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave
– Obrazac za narativni i finansijski izvještaj
– Lista za provjeru