32 C
Tuzla
17.07.2024.

Objavljen Javni poziv za stručno osposobljavanje osoba sa VSS iz boračke populacije

Služba za zapošljavanje TK u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja TK svake godine realizuje Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica.

Program je namijenjen poslodavcima sa područja TK koji imaju uslove za pružanje stručne podrške osobama na stručnom osposobljavanju.

Sa druge strane korisnici Programa su nezaposlene osobe sa visokom stručnom spremom kojima je potrebno stručno osposobljavanje radi sticanja radnog iskustva i polaganja stručnog ispita.

”Za 2020. godinu u okviru Programa predviđena su stručna osposobljavanja na period od 12 mjeseci za 121 osobu. Po istom programu u prošloj godini Služba i Ministarstvo su zaključili ugovore sa 55 poslodavaca za stručno osposobljavanje za 81 osobu. Takođe, potrebno je naglasiti da sve nezaposlene osobe koje su aplicirale na raniji Javni poziv predviđen za nezaposlene i nalaze se na konačnoj rang listi u Ministarstvu mogu sami odabrati poslodavca i predložiti mu da aplicira za njihovo stručno osposobljavanje na ovom Javnom pozivu”, navela je direktorica Službe za zapošljavanje TK Edina Isaković.

Za sufinansiranje je izdvojeno ukupno 550 hiljada KM. Visina mjesečne naknade koja se sufinansira iznosi 339,21 KM bruto po osobi, odnosno poslodavac je dužan da osobi na stručnom osposobljavanju isplati mjesečnu neto naknadu u visini od 250 KM, dok preostali dio od 89,21 KM namijenjen je za uplatu pripadajućih obaveza.

Javni poziv za Program objavljen je danas na našoj web stranici i stranici Vlade TK i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavni obrazac i izjavu za apliciranje, kao i više informacija zainteresovani kandidati mogu preuzeti na web stranici, kao i lično u prostorijama općinskih biroa za zapošljavanje.

Opširnije informacije o ovom Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Vezane vijesti

TUZLA