Objavljen oglas za jednokratnu pomoć za stambene potrebe boraca u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na osnovu Odluke Ministarstva za boračka pitanja TK, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko- invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice objavila je oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih boraca i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, za Grad Živinice.

Ovakav oglas objavljen je i za ostale općine i gradove u TK.

Oglas je objavljen 22. juna traje do 7. jula.

Cjelokupan tekst Oglasa sa dodatnim informacijama o uslovima za ostvarivanje prava za dodjelu jednokratne pomoći i općoj dokumentaciji koja je potrebna za apliciranje sa obrascima možete pogledati OVDJE.