Objavljen poziv: Osam miliona eura za projekte digitalizacije i inovacija u turizmu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) objavila je Poziv za podnošenje prijedloga projekata za podršku digitalizaciji i inovacijama u  sektoru turizma koji se finansira iz Programa EU COSME 2014-2020.  Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 11. februar 2021. godine do 17:00 sati.

Opći cilj poziva je podrška primjeni digitalizacije i inovacija u malim i srednjim preduzećima (MSP) koja se bave turizmom kroz transnacionalnu saradnju i izgradnju kapaciteta, kao i da jačanju vještina malih i srednjih poduzeća da poboljšaju upotrebu novih digitalnih tehnologija, što rezultira novim poslovnim modelima u turizmu, prenosi Akta.

Specifični cilj poziva je razviti i uspostaviti transnacionalne šeme podrške za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rješenja pametnog turizma malih i srednjih preduzeća u sektoru turizma.

Na poziv se mogu prijaviti javne institucije, privatni subjekti (MSP), neprofitne organizacije, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, privredne komore, institucije za obuku i obrazovanje, uključujući univerzitete i istraživačke centre koji se bave turizmom i poslovnom podrškom.

Ukupan budžet poziva iznosi 8.000. 000 eura.

Izvršnu agenciju za mala i srednja preduzeća (EASME) osnovala je Evropska komisija da u njeno ime upravlja projektima za mala i srednja preduzeća, životnu sredinu, energiju i pomorstvo u nekoliko Programa EU.