Objavljen poziv za Program zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uputio je poziv zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, da uzmu učešće u realizaciji Programa zapošljavanja kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

Cilj ovog Programa je obezbijediti mladi stručni kadar u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, te dati poticaj – podršku upošljavanju doktora medicine i doktora stomatologije koji su imali ugovor o radu potpisan sa zdravstvenim ustanovama po Programu zapošljavanja u 2018. godini, kroz finansiranje zapošljavanja u periodu 12 mjeseci kumulativno, što će im pored sticanja znanja i vještina pružiti priliku za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, a zdravstvenim ustanovama nadomjestiti nedostatak kadra nastao zbog odlaska u penziju i zbog odlaska u inostranstvo radi zapošljavanja.

Poziv ostaje otvoren dok zdravstvene ustanove koje su imale zaključen ugovor sa Zavodom po Programu za 2018. godinu ne dostave aplikacije za doktore medicine i doktore stomatologije sa kojima su imale zaključene ugovore o radu po navedenom Programu, a najduže do 31.03.2019. godine.

Poziv i Program zapošljavanja kadrova možete pogledati na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.