Objavljen preliminarni spisak kandidata za volonterski staž

Objavljen preliminarni spisak kandidata za volonterski staž

Objavio: -

Ministarstvo za boračka pitanja objavilo je na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža kao i Listu branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi za obavljanje volonterskog staža odbijaju kao neosnovani i nekompletni.

Konačna lista kandidata za obavljanje volonterskog staža trebala bi biti objavljena najkasnije do 4.7.2016. godine budući da, prema odredbama člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica,nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor na prijedlog liste u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Nakon toga Ministarstvo će raspisati javni poziv za poslodavce kod kojih bi rangirani kandidati mogli obaviti volonterski staž.