Objavljen Program raspodjele sredstava za podršku projekata organizacija iz oblasti poduzetništva

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U Budžetu Grada Tuzla za 2019. godinu, u okviru Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, na poziciji „Tekući grant za finansiranje projekata iz poduzetništva“, planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.
Članom 20. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 13/18), utvrđeno je, da se sredstva na navedenoj poziciji raspoređuju na osnovu programa raspodjele sredstava, kojeg na osnovu zapisnika o radu i konačne rang liste Komisije za ocjenu i odabir projekata neprofitnih organizacija, usvaja Pomoćnik gradonačelnika za Službu za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, u skladu sa važećim kriterijima.

Kompletan tekst Programa raspodjele sredstava za podršku projekata organizacija iz oblasti poduzetništva, za 2019. godinu, možete preuzeti na sljedećem linku:

Program raspodjele sredstava za podršku projekata organizacija iz oblasti poduzetništva, za 2019. godinu