Objavljena konačna lista branitelja i članova porodice za obavljanje volonterskog staža

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrdilo je konačnu listu branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2019. godinu.

Konačnu listu možete pogčedati na linku:

http://www.vladatk.kim.ba/Ministarstva/MBP/2019/konacna_lista_volonteri_001.pdf