26.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Objavljena lista odabranih projekata za dodjelu sredstava iz Budžeta grada Tuzla za podršku projekata neprofitnih organizacija

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je 6.7.2020. godine Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija, sa sljedećih grantovskih pozicija:
– Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije,
– Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla,
– Grantovi za ostale nacionalne manjine,
– Grantovi neprofitnim organizacijama – sport,
– Grantovi za projekte za mlade.

U skladu sa članom 10. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 1/19 i 7/20), ocjenjivanje i odabir projekata izvršila je komisija koju su činila dva uposlenika Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu i jedan predstavnik neprofitnih organizacija. Za finansiranje projekata neprofitnih organizacija odobreno je ukupno 265.000,00 KM iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu. Lista odabranih projekata objavljena je na službenoj web internet stranici Grada Tuzle

(http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2020/06/Lista-o-odabiru-projekata_LOD-2020_za-objavu.pdf).

Vezane vijesti

TUZLA