Objavljena Preliminarna rang lista dobitnika sredstava za sufinansiranje mjera aerozagađenja u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini imenovana rješenjem gradonačelnika Grada Tuzle i rješenjem o izmjeni rješenja gradonačelnika Grada Tuzle od 29.11.2019. godine, nakon provođenja postupka u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Preliminarnu rang listu možete preuzeti na sljedećem linku:

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2019. GODINI, OBJAVLJENOM DANA 11.12.2019. GODINE