Objavljena preliminarna rang lista odabranih projekata iz oblasti saobraćajne edukacije

Objavljena preliminarna rang lista odabranih projekata iz oblasti saobraćajne edukacije

Objavio: -

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila Komisija za ocjenu prispjelih prijedloga projekata Ministra trgovine, turizma i saobraćaja, donijela je Preliminarnu listu projekata sa pregledom bodovnog stanja i iznosom novčanih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila.

Trideset hiljada konvertibilnih maraka koliko je na raspolaganju za projekte iz oblasti saobraćajne kulture i edukacije bit će raspoređeno za 20 projekata.

Inače, Preliminarna lista projekata objavljena je u petak, a pravo žalbe na istu je pet dana, nakon čega bi trebala biti utvrđena i končna rang lista.

Preliminarna rang lista dostupna je ovdje