Objavljena preliminarna rang lista za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u Tuzli

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla u 2019. godini, nakon provođenja postupka u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla objavila je Preliminarnu rang listu podnosilaca prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzla u 2019. godine.

Javni poziv je objavljen 12.09.2019. godini. Opće uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini ispunjava 36 osoba, dok njih 15 ne ispunjava uslove.

Rang liste možete pronaći OVDJE.

Podnosioci prijava koji ispunjavaju opće uslove za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, dužni su dostaviti Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica putem pisarnice Grada Tuzla, u roku do 45 dana od dana posljednje objave Preliminarne rang liste, energijski pregled koji uključuje predmjer i predračun radova koji su predmet predloženih mjera.