Objavljeni termini polaganja eksterne mature za učenike koji za to iskažu interes

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Shodno članu 10, stav c) i člana 19. Pravilnika o  polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona, „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 2/19 i u skladu sa Odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke TK br. 10/1-34-10492/20 od 21.05.2020. godine, u periodu od 15.06.2020. godine do 23.06.2020. godine, održati će se eksterna matura/eksterni dio mature u srednjim školama za maturante srednjih škola TK koji koji za to iskažu interes, Pedagoški zavod TK, donosi slijedeće:

Obavještenje

Polaganje eksterne mature/eksternog dijela mature, za maturante srednjih škola TK, će se održati, prema rasporedu:

Termini polaganja maturskih testova

 

Predmeti iz kojih se polažu ispiti
Interni dio mature
 do 12.06.2020 Odbrane maturskog rada

Ispit iz stručnog predmeta

Eksterni dio mature
ponedeljak 15.06.2020. Integralni test
I dan: petak,  19.06.2020. Biologija, Filozofija, Historija, Matematika, Njemački jezik.
II dan: ponedeljak, 22.06.2020. BHS jezik, Geografija, Hemija, Sociologija
III dan: utorak, 23.06.2020. Engleski jezik, Fizika, Informatika
 

Svi ispiti počinju u 10 sati

Prijava za polaganje mature se vrši putem srednjih škola najkasnije do 12,00 28.05.2020. godine.

Eksterna matura će se polagati u zajedničkim prostorijama koje odredi Pedagoški zavod TK, u skladu sa odgovarajućim zaštitnim mjerama.

Dodatna obavještenja će biti objavljivana na www.ematura.pztz.ba