Obrtnička komora TK okuplja 12 hiljada članova – potrebno podržati sitne obrte

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

O ativnostima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona razgovarali su premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar privrede Asmir Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac sa predsjednikom Nedžadom Nuhanovićem i saradnicama.

Urađena obrtnička kartica koja omogućava vlasnicima pogodnosti prilikom točenja goriva, lakši pristup bankama sa kojima je Komora potpisala ugovore te organizovani pristup sajmovima i obimna baza podataka samo su neki od, do sada postignutih rezultata organizacije koja na području TK okuplja više od 12.000 članova, kazao je na ovom sastanku predsjednik Komore Nuhanović.

Premijer Tulumović je kazao da je neophodno promijeniti način razmišljanja o ”velikim” i ”malim” privrednicima te poduprijeti sitni obrt. Prvi koraci kako bi ministarstva postala servis privrednicima već su napravljeni, složili su se i resorni ministri napomenuvši da će nastojati skratiti rokove i olakšati procedure.

Ono što predstavlja problem za koji se u Obrtničkoj komori nadaju da će imati podršku u resornim ministarstvima i Vladi TK je rješavanje problema izvoza gotovog proizvoda.

”Ovaj bi problem, naglasio je Nuhanović, bio riješen kvalitetnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima”, rečeno je na sastanku.