21.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Obustava konkursnih procedura za prijem radnika u rudnicima Koncerna EP BiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je zadužila rudnike koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, da odmah obustave sve konkursne procedure za prijem radnika.

Riječ je o rudniku uglja „Kreka” d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja „Đurdevik” d.o.o. Đurdevik, “Kakanj” d.o.o. Kakanj, Breza” d.o.o. Breza, “Zenica” d.o.o. Zenica  i „Abid Lolić” d.o.o. Travnik-Bila, te rudniku uglja „Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.

Obaveza obustave konkursnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira da li se radi o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Zaduženi su članovi uprava i nadzornih odbora ovih privrednih društava, da poslovne politike društava usklade s razvojnim politikama Vlade Federacije BiH. Izuzetno, Vlada FBiH može dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje, na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za pojedino društvo iz Koncerna, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Zaključak je donesen u skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sa 27. redovne sjednice, održane 27.11.2021. godine, kada je razmatrana Informacija o stanju u rudnicima uglja u FBiH, a kojim je zatraženo od Vlade FBiH da donese moratorij na zapošljavanje u rudnicima u Federaciji BiH.

Vezane vijesti

TUZLA