Od 1. avgusta stiže promjena za polaganje Njemačkog jezika u BiH u svhu dobijanja vize!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na stranici Njemačke ambasade je objavljen informacioni list “Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize” s aktueliziranim informacijama.

Podnosioci zahtjeva za vizu moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog, spajanje porodice sa suprugom, spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju njemačkog jezika na odgovarajućem nivou prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (GER).

Koji nivo poznavanja jezika vam je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima i sl. možete pronaći pod linkom www.goethe.de/bih.

Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“.

U postupku za izdavanje vize Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje certifikate o položenom ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku:

– Goethe-Institut e.V. (GI).

– Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD):

Od 1. 8.2 019. godine će ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine. Kod certifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a NE datum izdavanja jezičkog certifikata. To znači da ispiti za pojedinačne module moraju biti položeni nakon 31. 7. 2019. godine. U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir.

– TestDaF-Institut (TestDaF).

– telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj.

Svi ostali certifikati, kao i potvrde raznih jezičkih škola koje potvrđuju samo učešće na kursu njemačkog jezika se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize.

Također se NE MOGU priznati dijelovi certifikata o položenom jeziku iz pojedinih vještina/modula „govor, pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni certifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve 4 vještine/modula.

Molimo obratite pažnju na to da certifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri (4) modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je vama potreban za vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan podnošenja zahtjeva za vizu NISU stariji od godinu. Stariji jezički certifikati i oni sa starijim parcijalnim modulima neće biti priznati.